Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De stichting:

  • Ondersteunt officiële manifestaties door een aantal vrijwilligers in tezetten.
  • Beschikt over materieel, zoals tenten en display materiaal, rollend kleinmateriaal.
  • Beschikt over een kleine privé collectie militaire uniformen, emblemen en andere militairia.
  • Beschikt over de mogelijkheid om in een persoonlijk dialoog de veteraan de ruimte te geven en hem bij te staan in het persoonlijk proces.
  • Functioneert als verlengde arm van al bestaande organisaties en hulpverlengingsvormen op basis van dienstverlening.
  • Onderhoudt contact met veteranen in hun thuissituatie, door het regelmatig afleggen van sociaal huisbezoek.
  • Verleent dienstverlening aan familieleden van oud militairen en nabestaanden.
  • Voldoet aan de behoefte van kinderen van uitgezonden militairen die zeker naar de toekomst toe behoefte hebben aan een vorm van dienstverlening.
  • De stichting biedt op de laatste groepen van de basisschool, een actief “doe programma” aan, dat is toegesneden op de interesse van de jeugd.

De “Veldpost” is ook voor de jeugd volledig toegankelijk.

  • Voorziet in een varia van activiteiten die geënt zijn op het sociaal activeren en het voorkomen van isolement. 

Kenmerken:

Galilee © 2023. All Rights Reserved.