Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De veteraan neemt in Nederland een bijzondere plek in doordat het inzicht is ontstaan dat hij’ in opdracht van het Nederlandsche Volk onder vaak belastende omstandigheden is opgetreden en hij daarvoor erkenning verdiend.

Bij vele veteranen bestaat de behoefte om de kameraden van weleer te ontmoeten als blijk van verwantschap, het delen van herinneringen aan gezamenlijke ervaringen tijdens inzet in operationele gebieden en het op de hoogte blijven van het “wel en wee” van de maat (buddy). Het ontstaan van reünieverbanden en de (toenemende) aanwezigheid van jonge veteranen bij manifestaties voor veteranen geeft hier blijk van.

Buiten deze faciliteiten en het aangaan van vriendschappen, waardoor contact vake kan worden gelegd, bestaan er weinig mogelijkheden aan contact met gelijkgestemden en ervaringsdeskundigen. Dat daar behoefte aan bestaat, vooral bij jonge veteranen, blijkt uit een toenemende hang naar contact in bijvoorbeeld veteranencentra, inloophuizen en veteranencafés.

Dit is dan ook de reden waarom de Stichting Veteranen Amsterdam is opgericht.

Kenmerken:

Galilee © 2023. All Rights Reserved.