Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Veteranen hebben na vijf jaar weer hun geliefde plek ‘De Veldpost’ in Noord terug, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Burgemeester Halsema overhandigde vrijdag de sleutel van het inloopcentrum aan de veteranen.

In het ontmoetingscentrum kunnen veteranen elkaar opzoeken en professionele hulp krijgen. Op dit moment wonen er ongeveer 1.400 veteranen in Amsterdam en omgeving. Zeker 5 tot 8% heeft een posttraumatische stress stoornis. “Juist voor hen is dit veteranenhuis van grote waarde. Zij geven aan baat te hebben bij het gezelschap van andere veteranen”, aldus de gemeente Amsterdam.

Inloophuis voor lotgenoten

In 2011 startte veteranen een inloophuis in de voormalige pastorie aan de Kometensingel voor lotgenoten in Amsterdam, genaamd De Veldpost. Een plek waar gelijkgestemden hun ervaringen konden delen of hulp konden krijgen als dat nodig was. Het pand was alleen voor tijdelijk gebruik en vijf jaar later moesten de veteranen naar een andere locatie, maar deze voldeed niet aan de eisen en de veteranen wilden graag terug.  De gemeente kocht alsnog het pand van woningbouwcorperatie Stadgenoot.

Kans schoon

Eugène Sandal, oprichter Stichting Veteranen Amsterdam, zag zijn kans schoon toen hij drie jaar geleden burgemeester Halsema sprak tijdens regionale veteranendag in Noord. Hij zei met succes tegen haar: ‘We willen graag ons oude pand terug.’

Verdienen waardering en erkenning

Burgemeester Halsema was bij de feestelijke opening van het pand en sprak de tientallen, veelal geëmotioneerde veteranen, toe: “Veteranen hebben zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, ingezet voor de internationale rechtsorde en de vrijheid en veiligheid van ons land. Zij verdienen naast waardering en erkenning ook een prettige, vaste ontmoetingsplek in de stad.” 

Ook voor politie

De Veldpost wordt niet alleen een plek voor veteranen maar ook een ontmoetingscentrum voor oud-medewerkers van de politie. Ook zij hebben vaak hele heftige dingen meegemaakt.

publicaties in de media

Leave a comment

Galilee © 2023. All Rights Reserved.