Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Een nationaal evenement waar heel Nederland haar meer dan 100.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Sinds 2005 organiseren we op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Daarnaast voeren we een permanente publiciteitscampagne om de erkenning en waardering voor veteranen in Nederland te vergroten. We ondersteunen initiatieven van en voor veteranen in gemeenten en op scholen, zoals lokale veteranendagen, het programma Veteraan in de Klas en de Witte Anjer. Hieronder vind je meer informatie over de Nederlandse Veteranendag.

Nationaal Comité Veteranendag

Het Nationaal Comité Veteranendag blijft verantwoordelijk voor de Nederlandse Veteranendag. De uitvoering daarvan wordt belegd bij het nieuwe Nederlandse Veteraneninstituut.

Voor meer informatie ga naar: www.veteranendag.nl

Leave a comment

Galilee © 2023. All Rights Reserved.