Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De stichting heeft een ideële doeltelling, namelijk een dienstverlenende inzet voor veteranen en zijn familie, opdat d veteraan en zijn familie optimaal en maximaal ondersteund wordt in zelfredzaamheid.

Het stichtingsbestuur wordt gevormd door een degelijk bestuur van 3 personen en wordt ondersteund door een aantal adviseurs.

Naam voorzitter              : dhr. Mr. Mitchel E. Martis
Naam secretaris             : dhr. Ron Jacobsz
Naam penningmeester   : dhr. E.J. Sandel

De Stichting heeft de ambitie om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig pakket aan dienstverlening, afgestemd op de behoefte van de veteraan en die aansluit op het bestaande zorgsysteem.

De stichting werkt nauw samen met bestaande veteranenorganisaties en veteraneninstellingen, zoals met Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), het commando Dienstencentrum van het Ministerie van Defensie., Stichting Veteraneninstituut, Stichting de Basis en instellingen in het Landelijk Zorgsysteem Veteranen.

De Stichting vervult ook een belangrijke rol bij:

  • Inloophuis met maatschappelijke meerwaarde.
  • Faciliteren van veteranen.
  • Stageplek scholieren.
  • Schoolprojecten (voorlichting).

Kenmerken:

 

Leave a comment

Galilee © 2023. All Rights Reserved.