Skip to content Skip to footer
Infographic-2020-Veteranen-Cijfers-1024x651
over ons

Onze Missie

De Stichting veteranen Amsterdam (SVA) zet zich in voor het samenbrengen, binden, ondersteunen een doorgeleiden van veteranen, hun partners en kinderen uit Amsterdam en omstreken.

18-40 jaar
28.300 26%
40-60 jaar
45.850 43%
60+
33.100 31%
0
Veteranen nederland
0
Vrouwelijke Veteranen
0
Nog in dienst van Defensie
0
Veteranen Amsterdam

SVA BIEDT

  • Huiskamer- en inkoopvoorziening.
  • Het organiseren van activiteiten waarbij veteranen en anderen elkaar kunnen ontmoeten en het organiseren van lotgenotencontact (reunies e.d.).
  • Het bieden van maatschappelijke dienstverlening aan alle veteranen (MDAV).
  • Het beschikbaarstellen  van ruimte in ons veteranencentrum de “Veldpost”
  • Stageplek scholieren.
  • Schoolprojecten (voorlichting).

SVA bied ook een maatschappelijk meerwaarde door burgers in contact te brengen met veteranen en geeft voorlichting over veteranenproblematiek.

Tot slot levert de stichting ondersteuning bij reïntegratie en reactivering van veteranen die eventueel problemen ervaren. Om dit mogelijk te maken organiseert de stichting reactiveringsbezigheden waaronder het opknappen van militaire voertuigen en het onderhouden van het pand zoals het isoleren van ramen en deuren, schilderwerk en sanitaire voorzieningen.

Support stichting veteranen amsterdam

Organisatie

Het Bestuur

Ons team>

Ron Jacobsz

Secretaris

EUS Sandel

Oprichter en Penningmeester

Mr. Mitchel e. Martis

Voorzitter
Doneer

SUPPORT STICHTING VETERANEN AMSTERDAM

Wij houden van de stad en haar burgers.

Building a Better Future

$
Persoonlijke info

Totaalbedrag: $10

Galilee © 2023. All Rights Reserved.