Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De stichting:

  • Is 24 uur telefonisch bereikbaar, 365 dagen van het jaar.
  • Gaat uit van de persoon en bouwt daaromheen een systeem met elementen die de persoon in kwestie nodig heeft.
  • Biedt diensten aan op basis van vrijwilligheid van de hulpvrager
  • Legt huisbezoeken af op basis van kameraadschappelijkheid met een dienstverlenende insteek.
  • Biedt reactiveringmogelijkheden op recreatief gebied, educatieve activering en activiteiten die geënt zijn op maatschappelijke zelfredzaamheid.
  • Levert dienstverleners die functioneren als buddy of vertrouwenspersoon en bieden waar nodig en of gewenst fysieke ondersteuning bij bijvoorbeeld bezoeken van instellingen en instanties.
  • Staat de veteraan zowel fysiek als ook mentaal bij tijdens het verwerkingsproces of behandelproces.
  • Zet (rollend) materieel ten dienste van algemene beeldvorming tijdens manifestaties georganiseerd voor veteranen.

Kenmerken:

Leave a comment

Galilee © 2023. All Rights Reserved.