Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Veteranen kunnen hun verhaal over hun uitzendingen, vredesmissies en/of operationele projecten vertellen op scholen aan de jeugd. Op deze manier krijgt de jeugd inzicht in het doel van uitzendingen en missies en daarmee verdient de veteraan hun respect. Het nut en het doel van het “militair” zijn en de daaraan verbonden uitzendingen worden op deze manier zichtbaar en draagt bij aan de bewustwording en beeldvorming van de jonge generatie. Binnen de stichting zijn er vrijwilligers die in staat zijn om hun verhalen en ervaringen op de schooljeugd over te brengen. 

Met het vieren van regionale veteranendagen betrekken wij de burgerij bij dit evenement. Op die manier geven wij meer bekendheid als het gaat om het fenomeen “veteraan” en tegelijkertijd bereiken wij daarmee ook maatschaplelijke erkenning van de veteraan.

Vrijwilligers van de stichting zijn ook aanwezig op 4 mei bij de dodenherdenking bij plaatselijke monumenten en bij andere evenementen.

Ontmoetingen tussen veteranen en leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen en het voorgezet onderwijs vormt de kern van succesvolle onderwijsprojecten. De ontmoeting tussen leerlingen en een veteraan is vaak een vorm van “levende geschiedenis” als bijvoorbeeld een Nieuw-Guinea veteraan op bezoek komt of een Libanon veteraan die deelgenomen  heeft aan een grote vredesmissie, mar het kan evengoed gaan over uitzending naar Bosnië of Afghanistan.

Kenmerken:

Leave a comment

Galilee © 2023. All Rights Reserved.